2019 Ocak Harcırah Gündelik Tutarları

2019 OCAK H CETVELİ GÜNDELİK TUTARLARI

2019 yılı merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinde yer alan düzenlemeye göre, 2019 yılındaki harcırah miktarları artırılmayacak.Tasarruf tedbirleri nedeniyle, 2019 yılı Harcırah miktarları, 2018 yılındaki harcırah miktarlarıyla aynıdır. Yani 2018 yılındaki harcırah miktarlarına artış yapılmamıştır.

 

H – CETVELİ 2019

10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI

I- Yurt   İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)Gündelik Miktarı
A- a)   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan67,40
b) Anayasa   Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet   Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık   Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi   Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık   Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay   Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları61,50
B- Memur   ve Hizmetlilerden:Gündelik Miktarı
a) Ek   göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)51,60
b) Ek   göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar48,15
c) Ek   göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar45,20
d)   Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar39,85
e)   Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar38,75
(1) 6245   sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek   gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.*6245 sayılı Harcırah Kanununun   33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için   ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas   alınır.
II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :
a) Kadro   derecesi 1-4 olanlar15,80
b) Kadro   derecesi 5-15 olanlar15,25
Bu tazminattan yararlananlardan; 1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

Sosyal Medyada Paylaşın: