Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adres

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ulaşım Adresi

Karaköy Mahallesi, 15 Temmuz Demokrasi Bulvarı, 14030 Bolu Merkez/Bolu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Harita

Sosyal Medyada Paylaşın: