Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Branş Tıbbi Birimleri

Tıp Fakülteleri satlas Mayıs 7, 2019

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Bölümleri

Acil Tıp

Aile Hekimliği

Algoloji

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Cerrahi Onkolojisi

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Endokrinolojisi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Çocuk Gastroenteroloji

Çocuk Genetik Hastalıkları

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

Çocuk İmmünoloji ve Allerji

Çocuk Kardiyolojisi

Çocuk Metabolizma Hastalıkları

Çocuk Nefrolojisi

Çocuk Nörolojisi

Çocuk Radyolojisi

Çocuk Romatolojisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A

Çocuk Ürolojisi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Deri ve Zührevi Hastalıkları

El Cerrahisi

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizyoloji

Gastroenteroloji Bilim Dalı

Gelişimsel Pediatri

Genel Cerrahi

Geriatri

Göğüs Cerrahisi

Göğüs Hastalıkları

Göz Hastalıkları

Hematoloji Bilim Dalı

Histoloji-Embriyoloji

İç Hastalıkları

İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kardiyoloji

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

Nefroloji

Neonatoloji

Nöroloji

Nükleer Tıp

Ortopedi ve Travmatoloji

Periferik Damar Cerrahisi

Plastik, Rekonstüktif ve Estetik Cerrahisi

Radyasyon Onkolojisi

Radyoloji

Romatoloji

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Spor Hekimliği

Tıbbi Onkoloji

Üroloji

#Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Branş Tıbbi Birimleri #Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Bölümleri