Beyin Anevrizması Baloncuk

Sağlık satlas Nisan 9, 2021

Beyin Anevrizması Baloncuk genel olarak her yaşta görülse de ileri yaştaki bireylerde daha çok ortaya çıkan Beyin Anevrizması halk arasındaki adıyla Baloncuk Hastalığı, beyindeki bir atardamar ve toplardamarın bir bölümünde meydana gelen baloncuk şeklinde genişlemeye denir.

Aort ve beyin damar çeperlerinin bazı nedenlerle zayıflaması, genişlemesi ve bu alanlarda baloncuklar oluşmasına balon hastalığı (anevrizma) hastalığı denilmektedir. Toplumda %2-%3’lük bir kesimde görülmekte olan ve kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülen hastalık genel olarak beyin ve aort damarlarında görülsede vücudun farklı bölgelerinde de ortaya çıkabilmektedir.

Herhangi bir belirtiye neden olmayan baloncuklar genellikle tehlikeli değildir ancak beyin ve ana atardamarlarda meydana gelen anevrizma yırtılmaları beyin kanaması ve iç kanamalara neden olması nedeniyle önemlidir.

Beyin Anevrizması Baloncuk Belirtileri

Anevrizmanın en sık görülen belirtisi ani ve çok şiddetli baş ağrılarıdır. Diğer belirtileri ise şunlardır;

-Bilinç kaybı

-Kalp atışının normalden yüksek olması,

-Baş dönmesi,

-Görme sinirine ait felçler,

-Göz kapağında düşme, çift görme ve sonradan gelişen şaşılık,

-Geçici uyuşmalar, kasılmalar ve epilepsi (sara) nöbetleri

-Yutma bozuklukları,

-Mide bulantısı ve kusma,

-Görmede yaşanan problemler,

-Halsizlik,

-Yüzde meydana gelen uyuşmalar ya da yüz felci,

-Işığa karşı hassasiyet,

Baloncuk Hastalığı Beyin Anevrizması Nedenleri

Baloncuk Hastalığı- Beyin Anevrizması birçok nedene bağlıdır. Ancak genetik yatkınlık bu hastalığın görülme olasılığını arttırmaktadır. Diğer nedenleri ise şunlardır:

-Yüksek tansiyon

-Kolestrol yükselmesi

-Kafa yaralanması

-Damar sertliği

-Anormal kan akışına bağlı atardamar duvar hasarı

-Atar damarının enfeksiyonu

-Vasküler sistem hastalıkları

-Yaşlılık,

-Düzensiz beslenme,

-Aşırı stres,

-Baş ve boyun tümörleri

-Polikistik böbrek hastalığı

-Ehlers Danlos sendromu, Marfan sendromu

-Madde ve alkol bağımlılığı

-Sigara içme alışkanlığı

-Doğum kontrol hapı kullanımı

-Aort koarktasyonu (darlığı)

-Doğuştan gelen kalp delikleri,

Tanı Nasıl Konulur?

Anevrizma tanısı Manyetik Rezonans (MR) ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleri ile konulmaktadır. Bazı durumlarda Beyin anjiyografisi yöntemi kullanılmaktadır. Patlamış bir anevrizmada ise farklı bir yöntem olan omurilik sıvısı üzerinden tanı konmaktadır.

Henüz patlamamış beyin anevrizmalarının tedavisi, hastanın tedaviye uygun olduğu ve tedavinin risk taşımadığı durumlarda gerekli prosedürler uygulanarak cerrahi klips veya endovasküler sargı ve akış saptırıcı ilaçlar kullanılır.

Ancak patlamış olan beyin anevrizması tedavisi için uygulanan iki farklı cerrahi yöntem vardır. Bunlardan birisi cerrahi kırpma olarak adlandırılır ve anevrizmanın kapatılmasına dayanan bir yöntemdir. Bu yöntemde beyin cerrahı anevrizmayı tespit eder ve kafatasının bir kısmını açarak anevrizmayı besleyen damarı bulur. Daha sonra anevrizmanın bulunduğu yere kan akışını durdurmak için küçük bir metal yerleştirilir. Diğer tedavi yöntemi ise enfovasküler sargıdır. Bu yöntemde yine kasıkta bulunan artere keteter yerleştirilerek beyindeki anevrizmaya ulaşılır. Daha sonra yumuşak bir platin tel kateterden diğer bir tel ile itilerek anevrizma damarın iç kısmından sarılır. Böylece anevrizma arterden kapatılmış olur.

#Beyin Anevrizması