Böbrek Kanseri Ve Cerrahi Yöntemler

Sağlık satlas Şubat 17, 2020

Böbrek kanseri, böbreğin idrar üreten kısmında ya da idrarın toplandığı havuzcuk kısmında oluşan kanser hücresine böbrek kanseri denir.

Böbrek kanseri 50 yaş üstü kişilerde ve erkeklerde daha yaygın olarak görülmektedir.

Böbrek Kanserinin Nedenleri

Böbrek kanserinin sebebi kesin olarak bilinmemekle birlikte böbrek kanserine yakalanma riskini arttıran bazı faktörler ise sigara içmek, obezite, yaş, ailenin böbrek kanseri geçmişi, uzun dönem kullanılan ilaçlar, hipertansiyondur.

Böbrek Kanserinin Belirtileri

Börek kanserinin belirtileri;

-İdrarda kan görülmesi,

-Karında yumru,

-Sırt ağrısı, böbrek ağrısı,

-Anemi (kansızlık),

– Ateş,

-Gece terlemeleri,

-Yorgunluk,

-Kilo kaybı,

-Ayaklarda şişme,

-Karın, göğüs ağrısı,

-Kan tükürme

Böbrek Kanseri Tanısı Ve Evreleri

Böbrek kanseri tanısında kan ve idrar testleri, görüntüleme testleri(ultrasonografi, BT ya da MR), biyopsi kullanılan yöntemlerdir. Böbrek kanseri 4 evreden oluşmaktadır.

Böbrek Kanseri Tedavisi

Böbrek kanseri tedavisinde radyoterapi ve kemoterapi etkili yöntemler değildir. Böbrek kanserinin tedavisinde iki çeşit ameliyat yöntemi uygulanır. Bunun için uygulanan ameliyat yöntemi; radikal nefrektomi ve parsiyel nefrektomi’dir.

Radikal Nefrektomi: Böbreğin ve çevresindeki kanserli dokuların çıkarıldığı operasyona denir. Radikal nefrektomi ile tümörlü böbrek, lenf düğümleri ve böbreküstü bezleri vücuttan çıkarılır.

Parsiyel Nefrektomi. Böbrek koruyucu ya da nefron koruyucu cerrahi olarak da adlandırılı parsiyel nefrektomi böbrek koruyucu ya da nefron koruyucu cerrahi olarak da adlandırılır. Bu yöntem ile böbreğin tümörlü bölgesi çıkarılarak, böbreğin işlevine devam etmesinin sağlanır.

Böbrek Kanserinde kullanılan Cerrahi Yöntemler

Robotik Cerrahi (Robot Yardımlı Minimal İnvaziv Cerrahi): Operasyon hastanın karın duvarında açılan kesilerle hedef anatomiye gönderilen robotik kollar üzerinden gerçekleştirilir.Cerrah, konsolunu kullanarak robotik enstrümanları yönetir. Böylelikle çok dar alanlara ulaşır ve insan eliyle yapamadığı manevraları yapma şansına sahip olur. Ayrıca cerraha sağlanan 3D HD görüntü kalitesi de robotik cerrahiyi laparoskopik cerrahiden ayıran özelliklerden biridir. Robotik radikal nefrektomi ameliyatında böbreği besleyen ve böbrekteki kirli kanı taşıyan damarlar belirlenip kapatıldıktan sonra böbreğin bu damarlar ve üreterle olan bağlantısı kesilir. Çevre dokulardan ayrılmış olan böbrek vücuttan çıkarılarak operasyon sonlandırılır. Robotik cerrahide açılan kesilerin çok küçük olması ameliyat sonrası hastanın günlük yaşantısına daha hızlı dönmesini sağlar.

Açık Cerrahi: Genel anestezi altında gerçekleştirilen nefrektomi ameliyatlarında cerrah karnın kenarında bir kesi yapar. Radikal nefrektomide böbreğe bağlı damarlardan kan girişi ve çıkışı engellendikten sonra damarlar ve üreter (idrarı böbrekten mesaneye taşıyan tüp) kesilir. Böbrek çıkarıldıktan sonra karındaki kesi kapatılarak ameliyat sonlandırılır. Bazı durumlarda operasyonu gerçekleştirmek için kaburganın çıkarılması gerekebilir.

Laparoskopik Cerrahi(Minimal İnvaziv Cerrahi): Genel anestezi altında gerçekleştirilen ameliyatlarda karın duvarında açılan birkaç küçük kesilerden biri operasyon alanının 2D görüntüsünü sağlayan kamera için kullanılır. Cerrah laparoskopik aletleri kullanarak operasyonu gerçekleştirir. Böbreğin çevre dokular ve damarlarla bağlantısı kesildikten sonra vücuttan çıkarılır ve operasyon sonlandırılır.

 

#Böbrek kanseri #Böbrek Kanseri Tanısı Ve Evreleri #Böbrek Kanseri Tedavisi #Böbrek Kanserinde kullanılan Cerrahi Yöntemler #Böbrek Kanserinin Belirtileri #Böbrek Kanserinin Nedenleri