Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Branş Tıbbi Birimleri

Tıp Fakülteleri satlas Mayıs 10, 2019

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Bölümleri

Adli Tıp Anabilim Dalı
Beyin ve Sinir Cerrahi Polikliniği
Çocuk Cerrahisi Polikliniği
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Dermatoloji Polikliniği
Endokrinoloji Polikliniği
Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği
Genel Cerrahi Polikliniği
Göğüs Cerrahi Polikliniği
Göz Hastalıkları Polikliniği
İç Hastalıkları Polikliniği
Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği
Kalp Damar Cerrahisi Polikliniği
Kardiyoloji Polikliniği
KBB Polikliniği
Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Polikliniği
Nefroloji Polikliniği
Nöroloji Polikliniği
Ortopedi ve Tramvoloji Polikliniği
Pediatri Polikliniği
Psikiyatri Polikliniği
Üroloji Polikliniği

#Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Branş Tıbbi Birimleri #Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Branş Tıbbi Birimleri