Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Branş Tıbbi Birimleri

Tıp Fakülteleri satlas Mayıs 10, 2019

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Bölümleri

AİLE HEKİMLİĞİ
BEYİN ve SİNİR CERRAHİSİ
ÇOCUK CERRAHISİ
ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ
ÇOCUK ALLERJİ
ÇOCUK ONKOLOJİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR
ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON
GASTROENTEROLOJİ
GENEL CERRAHİ
GÖĞÜS CERRAHİSİ
GÖĞÜS HASTALIKLARI
GÖZ HASTALIKLARI
ERİŞKİN HEMATOLOJİ
DAHİLİYE (İÇ HASTALIKLAR)
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KALP DAMAR CERRAHİSİ
KARDİYOLOJİ
KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI
NEFROLOJİ
NEONATOLOJİ
NOROLOJİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
PLASTİK CERRAHİ
RADYASYON ONKOLOJİSİ
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
ÜROLOJİ

#Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Branş Tıbbi Birimleri #Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Branş Tıbbi Birimleri