BURSA ŞEHİR HASTANESİ 16 TEMMUZDA AÇILIYOR.

Genel satlas Temmuz 10, 2019

BURSA ŞEHİR HASTANESİ NE AÇILACAK

Bursa Şehir Hastanesinin adı T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi olmuştur.

Bursa Şehir hastanesinin açılması ile birlikte Bursa Devlet Hastanesi kapatılıp Bursa Şehir Hastanesine taşınacaktır.Bursa Devlet hastanesine bağlı Osmangazi Ek Hizmet Binası Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesine bağlanması ve AMATEM Binasının, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanması karar verilmiştir ayrıca Hürriyet Semt Polikliniğinin ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) nin Çekirge Devlet Hastanesine bağlanması karar verilmiştir.Kızılay Semt Polikliniğinde sağlık hizmeti ise sonlandırılacaktır.

Çekirge Devlet Hastanesine bağlı olarak hizmet veren Zübeyde Hanım Ek Hizmet Binası ise kapatılıp Bursa Şehir Hastanesine taşınacaktır.

Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi ise kapatılacaktır.

 

BURSA ŞEHİR HASTANESİ NEREDEDİR VE NASIL GİDİLİR TIKLAYIN

 

RESMİ YAZI YAYINLANMIŞTIR.

Sayı :95796091-020

Konu :Bursa Şehir Hastanesine Açılış Onayı Verilmesi

 

BAKANLIK MAKAMINA

Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Bursa Şehir Hastanesi olarak yapımı devam etmekte

olan hastane yatırımının hizmete hazır hale getirilebilmesini teminen gerekli iş ve işlemlerinin

yürütülmesi amacıyla 1355 (bin üç yüz elli beş) yatak kapasiteli “T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa

Şehir Hastanesi” adı altında kuruluş onayının verilmesi 21.05.2019 tarih ve E.1159 sayılı

Bakanlık Makam Onayı ile uygun görülmüştü.

Kamu Özel İşbirliği Modeli ile ikmal inşaatı tamamlanan ve oluşturulan komisyonca

imza altına alınan “Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi Kabul Üst

Tutanağı” Genel Müdürlüğümüz Şehir Hastaneleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığının

09.07.2019 tarihli ve E.442 sayılı yazısı ekinde tarafımıza intikal etmiştir.

Bursa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 09.07.2019 tarih ve E.6518 sayılı yazısında;

sağlık hizmeti sunumuna yönelik yapılan planlamalar doğrultusunda anılan hastaneye açılış

onayının verilmesi talep edilmektedir.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde;

 

1) Kuruluş onayı verilen hastane binası tamamlanmış olup anılan hastanenin 1355 (bin

üç yüz elli beş) yatak kapasitesi ve 3 (üç) diş üniti ile eğitim ve araştırma hastanesi statüsünde

A-1 hizmet rolünde, “T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi” adı altında hizmete

açılması,

2) T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Devlet Hastanesine bağlı Osmangazi Ek Hizmet

Binasının T.C. Sağlık Bakanlığı Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesine bağlanması ve

AMATEM Binasının, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek

İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanması sonucu toplamda 585 (beş yüz seksen

beş) yatağı kalan T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Devlet Hastanesinin Bursa Şehir Hastanesine

taşınarak müstakil hastane statüsünün kaldırılması,

3) T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Devlet Hastanesine bağlı Hürriyet Semt Polikliniğinin

ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) nin T.C. Sağlık Bakanlığı Çekirge Devlet

Hastanesine bağlanması,

4) T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Devlet Hastanesine bağlı Kızılay Semt Polikliniğinde

sağlık hizmeti sunumunun sonlandırılarak kapatılması,

5) A-2 rolünde 685 (altı yüz seksen beş) yataklı T.C. Sağlık Bakanlığı Çekirge Devlet

Hastanesine bağlı olarak hizmet veren Zübeyde Hanım Ek Hizmet Binasının 150 (yüz elli)

yatağının Şehir Hastanesine taşınarak kapatılması, anılan hastanenin 535 (beş yüz otuz beş) yatak kapasitesi ile hizmete devam etmesi,

6) A-2 Dal rolünde 130 (yüz otuz) yataklı T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Prof. Dr.

Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesinin toplamda 130 (yüz otuz) yatağı ile birlikte

Şehir Hastanesine taşınarak müstakil hastane statüsünün kaldırılması hususlarını,

Takdir ve tensiplerinize arz ederim.

e-imzalıdır.

Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN

Genel Müdür

OLUR

 

…../…../ 2019

e-imzalıdır.

Prof. Dr. Muhammet GÜVEN

Bakan Yardımcısı…./…./2017 Şef

#BURSA ŞEHİR HASTANESİ NEREDEDİR VE NASIL GİDİLİR