Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Branş Tıbbi Birimleri

Tıp Fakülteleri satlas Mayıs 13, 2019

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Bölümleri

Acil Tıp
Adli Tıp
Aile Hekimliği
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Göğüs Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kardiyoloji
Nöroloji
Nükleer Tıp
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Genetik
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Genel Cerrahi
Göğüs Cerahisi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları
Kalp ve Damar Cerahisi
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahialı
Tıbbi Patoloji
Üroloji

#Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Branş Tıbbi Birimleri #Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Branş Tıbbi Birimleri