Çocuk Nörolojisi Hangi Hastalıklara Bakar ?

Çocuk Nörolojisi; çocuklardaki beyin, omurilik, sinir ve kas hastalıklarını inceleyen tıp bilimine Çocuk Nörolojisi adı verilir.

Çocuk Nörolojisi bölümünün hangi hastalıklara baktığını biliyor musunuz?

-Ateşli havaleler

-Epilepsi nöbetleri

-Bayılma

-Katılma

-Baş ağrısı

-Çocukların bedensel ve zihinsel olarak sağlıklı büyümesi ve gelişmesi

-Çocuklarda beyin ve sinir sistemi hastalıkları

-Beyin ve sinir sisteminin doğumsal ve gelişimsel bozuklukları

-Çocuklarda bedensel ve zihinsel engellilik, zeka-duyu ve algı bozuklukları

-Çocuklarda hareket ve yürüyüş bozuklukları

-Çocukluk çağı inmeleri

-Ateşli ve ateşsiz havaleler

-Otistik şikayetler

-Zor doğuma bağlı beyin hasarları (Serebral palsi (CP), spastik veya hipoton felçler)

-Erken doğuma bağlı hasarlar (Spastik diparezi, tetraparezi)

-Doğumda kol sinirlerinin hasarı (Brakial pleksopati)

-Mikrosefali (Ufak baş büyüklüğü)

-Hidrosefali (Beyinde su toplaması)

-Beyinde kistler (Araknoid kist)

-Beyin tümörleri

-Beyin kanaması, damar yumakları ve genişlemeleri (AVM, anevrizma)

 

Bu rahatsızlıkları geçiren hastalar Çocuk Nörolojisi bölümüne randevu alabilirler.

Sosyal Medyada Paylaşın: