Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Branş Tıbbi Birimleri

Tıp Fakülteleri satlas Mayıs 13, 2019

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Bölümleri

Acil Tıp

Aile Hekimliği

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dermatoloji

Enfeksiyon Hastalıkları

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Genel Cerrahi

Göğüs Cerrahisi

Göz Hastalıkları

İç Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kalp Damar Cerrahisi

Kardiyoloji

K.B.B. Hastalıkları

Nöroloji

Nükleer Tıp

Ortopedi ve Travmatoloji

Tıbbi Patoloji

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Psikiyatri

Radyasyon Onkolojisi

Radyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Genetik

Üroloji

Tüp Bebek Ünitesi

Pediatrik Acil

Yenidoğan Yoğun Bakım

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

Alerjik Hastalıklar

Romatoloji ( Dahiliye )

Endokrinoloji ve Metabolizma

Gastroenteroloji

Hematoloji

Hemodiyaliz

İç hastalıkları

Medikal Onkoloji

Nefroloji

El Cerrahisi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi

Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi

Genel Pediatri

Çocuk Yoğun Bakım

Lenfödem Tedavi Ünitesi

Palyatif Bakım Ünitesi

Algoloji (Ağrı) Bölümü

Çocuk Hematoloji

Çocuk Endokrinoloji

Çocuk Enfeksiyon

Yanık Ünitesi

Cerrahi Onkoloji

Adli Tıp

#Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Branş Tıbbi Birimleri #Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Branş Tıbbi Birimleri