DOKTOR SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR ?

Genel satlas Mayıs 7, 2019

 

Tabiplerin sabit ek ödemeleri tabip dışı çalışan sağlık personeline göre farklı hesaplanmaktadır. Doktorların Sabit Ek Ödemeleri hem 209 sayılı kanuna göre hem 375 sayılı kanuna göre hesaplanmaktadır.

209 SAYILI KANUN:

Ek Madde 3 – (Ek: 21/1/2010-5947/2 md.;Değişik:11/10/2011-KHK-663/58 md.)Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dâhil) atanan ve 5 inci madde (altıncı fıkrası hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil)   % 410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335’i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180’i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır.

Kamu hastane birliklerinde ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabipleriçin de bu hüküm uygulanır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu madde kapsamında yapılan aylık ek ödeme tutarı, 5 inci madde ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesi uyarınca aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. Bu maddeye göre yapılan ek ödemenin 5 inci madde ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesi uyarınca aynı aya ilişin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz. Bu madde kapsamında ödeme yapılanlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre ek ödeme yapılmaz. 

375 SAYILI KANUN

(I) SAYILI CETVEL

EK ÖDEME ORANLARI 

 

a) Uzman tabiplerden; 
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar200
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar190
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar180
b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan; 
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar190
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar180
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar170
c) Diş tabiplerinden; 
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar185
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar175
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar165

 

Üste vermiş olduğumuz kanunlara göre doktor sabit ek ödeme önce 209 sk. göre hesaplanır arkadan 375 sayılı kanuna göre hesaplanır.209 sk. göre yapılan sabit ek ödeme net tutarı 375 KHK göre yapılan sabit ek ödeme denge tazminatı net tutarı altında kalırsa aradaki eksik fark kadar 375 KHK sabit ek ödemesi yapılır.

209 sayılı kanuna göre hesaplanan Tabip Sabit Ek ödemeden Gelir Vergisi ve Damga vergisi kesilir.

209 sayılı kanuna Doktor Sabit Ek ödemeden 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren SGK prim kesintileri kaldırılmıştır.

 MADDE 12- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Pratisyen Tabip ve Uzman Tabip ünvanları ile Doktor Sabit Ek Ödeme örnekleri hesaplayalım.

 

Örnek 1 : 1/4 derece kademeden Pratisyen Tabip Sabit Ek Ödemesi ne kadar olur ?

İlk önce 209 sayılı kanuna göre hesaplayalım.

Aylık Maaş Katsayısı X En Yüksek Devlet Memuru Maaşı Göstergesi

0,130597 X 9500=1240,67 TL.

Matrah %180 (Doktor Sabit Ek Ödeme oranı)

1240,67 X 180 / 100=2233,21 TL Brüt elde etmiş olduk.

Gelir Vergisi Kesintisi: Brüt X Gelir Vergisi Oranı/100

2233,21×27/100=602,97 TL.

Damga Vergisi Kesintisi: Brüt X Damga Vergisi Oranı/100

2233,21×7,59/1000=16,95 TL

Kesintiler Toplamı= Gelir Vergisi Kesintisi+ Damga Vergisi Kesintisi

602,97 TL + 16,95 TL=619,92 TL.

Net Tutar :Brüt-Kesintiler Toplamı

2233,21-619,92=1613,29 TL.

 

Şimdi 375 KHK göre hesaplayalım

Aylık Maaş Katsayısı X En Yüksek Devlet Memuru Maaşı Göstergesi

0,130597 X 9500=1240,67 TL.

Matrah %190 (375 KHK Ek ödeme oranı)

1240,67 X 190 / 100=2357,27 TL Brüt elde etmiş olduk.

Damga Vergisi Kesintisi: Brüt X Damga Vergisi Oranı/100

2357,271×7,59/1000=17,89 TL

Kesintiler Toplamı= Damga Vergisi Kesintisi

17,89

Net Tutar :Brüt-Kesintiler Toplamı

2357,27-17,89=2339,38 TL.

209 SK.VE 375 KHK GÖRE ÇIKAN NET TUTARLAR KARŞILAŞTIRILIR.EĞER 209 SK. SABİT EK ÖDEME 375 KHK SABİT EK ÖDEMEDEN KÜÇÜKSE ARADAKİ FARK KADAR TUTAR ALINIP KİŞİYE ÖDENİR.

1613,29-2339,38=726,09 TL

Doktora ödenecek toplam sabit ek ek ödeme:1613,29(9209 sk)+726,09(375 KHK)=2339,38 TL

Yukarıdaki 375 KHK sabit ek ödemeyi kişiye öderken gelir vergisi kesintisi yapmadık.Fakat 375 KHK gelir vergisi kesintisi 375 KHK Brütü Döner Sermaye Ek Ödemesinden mahsup edilirken gelir vergisi kesilmiş olur. Yani Döner Sermayeden hem performans dönerin hem 375 khk brütün gelir vergisi alınıp performans dönerden 2 defa gelir vergisi kesilmiş olur.

Üsteki örnekte 375 KHK brütünü bulup örneklendirme yapalım.

Elde ettiğimiz 726,09 tl dengemizin brütünü almak için aşağıdaki gibi formülİze ederiz.

Damga Vergisi0,759
Gelir Vergisi27
Gelir+Damga Vergisi27,759
Brüte uygulanacak oran72,241

 

726,09×100/72,241=1005,09

375 KHK BRÜT 1005,09 + 209 SK.BRÜT 2233,21 =3238,30

3238,30 TL. Döner Sermaye Ek Ödemesinden mahsup edilecek toplam brütdür.

Doktor Sabit Ek Ödeme aylıklara ilişkin hükümler uygulanacağından her ayın 15’inde kişiye ödenmesi gerekir.

Sedat ATLAS

Mutemet/Yazar

2019 Ocak-Temmuz arası Doktor Sabit Ek Ödeme Net Tutarları

doktor sabit ek ödeme

doktor sabit ek ödeme

tabip sabit ek ödeme

tabip sabit ek ödeme

 

Uzman Tabip (Ocak 2019)
Vergi  Oranı209 SK.SABİT EK ÖDEME375 KHK SABİT EK ÖDEMETOPLAM SABİT EK ÖDEME
1) 1-2 dereceden aylık alanlar153.501,270,003.501,27
203.293,450,003.293,45
273.002,520,003.002,52
352.670,020,002.670,02
2) 3-4 dereceden aylık alanlar153.501,270,003.501,27
203.293,450,003.293,45
273.002,520,003.002,52
352.670,020,002.670,02
3) Diğer derecelerden aylık alanlar153.501,270,003.501,27
203.293,450,003.293,45
273.002,520,003.002,52
352.670,020,002.670,02
  
 Tıpta uzmanlık mevzuatına göre TUTG
belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar
Vergi  Oranı209 SK.SABİT EK ÖDEME375 KHK SABİT EK ÖDEMETOPLAM SABİT EK ÖDEME
1) 1-2 dereceden aylık alanlar153.501,270,003.501,27
203.293,450,003.293,45
273.002,520,003.002,52
352.670,020,002.670,02
2) 3-4 dereceden aylık alanlar153.501,270,003.501,27
203.293,450,003.293,45
273.002,520,003.002,52
352.670,020,002.670,02
3) Diğer derecelerden aylık alanlar153.501,270,003.501,27
203.293,450,003.293,45
273.002,520,003.002,52
352.670,020,002.670,02
  
Diş tabipleri 
Not:Brüt ve Netler hem 375 hem 209 toplanıp verilmiştir.Vergi  Oranı209 SK.SABİT EK ÖDEME375 KHK SABİT EK ÖDEMETOPLAM SABİT EK ÖDEME
1) 1-2 dereceden aylık alanlar151.881,28396,542.277,82
201.769,62508,202.277,82
271.613,29664,532.277,82
351.434,64843,192.277,83
2) 3-4 dereceden aylık alanlar151.881,28273,422.154,70
201.769,62385,082.154,70
271.613,29541,412.154,70
351.434,64720,062.154,70
3) Diğer derecelerden aylık alanlar151.881,28150,292.031,57
201.769,62261,952.031,57
271.613,29418,282.031,57
351.434,64596,932.031,57
Pratisyenler (Ocak 2019)
Not:Brüt ve Netler hem 375 hem 209 toplanıp verilmiştir.Vergi  Oranı209 SK.SABİT EK ÖDEME375 KHK SABİT EK ÖDEMETOPLAM SABİT EK ÖDEME
1) 1-2 dereceden aylık alanlar151.881,28458,112.339,39
201.769,62569,772.339,39
271.613,29726,092.339,38
351.434,64904,752.339,39
2) 3-4 dereceden aylık alanlar151.881,28334,982.216,26
201.769,62446,642.216,26
271.613,29602,972.216,26
351.434,64781,622.216,26
3) Diğer derecelerden aylık alanlar151.881,28211,862.093,14
201.769,62323,522.093,14
271.613,29479,842.093,13
351.434,64658,502.093,14

#doktor sabit ek ödeme #doktor sabit ek ödeme 2019 #doktor sabit ek ödeme kesintisi #doktor sabit ek ödeme ne kadar #doktor sabit ek ödeme oranları #doktor sabit ek ödeme zam