Elazığ Şehir Hastanesi Branş Tıbbi Birimleri

Elazığ Şehir Hastanesi Tıbbi Bölümleri

Elazığ Şehir Hastanesi Otopsi Bölümü
Elazığ Şehir Hastanesi Morg
Elazığ Şehir Hastanesi Merkezi Eczane
Elazığ Şehir Hastanesi Sterilizasyon
Elazığ Şehir Hastanesi Personel Yemekhanesi
Elazığ Şehir Hastanesi Medikal Personel Yemekhanesi
Elazığ Şehir Hastanesi ESWL Merkezi (Taş Kırma)
Elazığ Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Poliklinikleri
Elazığ Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahi Polikinikleri
Elazığ Şehir Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Poliklinikleri
Elazığ Şehir Hastanesi Üroloji Poliklinikleir
Elazığ Şehir Hastanesi Kardiyoloji Poliklinikleri
Elazığ Şehir Hastanesi Radyoloji
Elazığ Şehir Hastanesi İVF (Tüp Bebek Merkezi)
Elazığ Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Polikliniği
Elazığ Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği
Elazığ Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Servisi
Elazığ Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi
Elazığ Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi
Elazığ Şehir Hastanesi Laboratuvarlar
Elazığ Şehir Hastanesi Genetik Hastalıkları Merkezi
Elazığ Şehir Hastanesi İleri Patoloji
Elazığ Şehir Hastanesi Nükleer Tıp
Elazığ Şehir Hastanesi İyotlu Tedavi Ünitesi
Elazığ Şehir Hastanesi Endoskopi Ünitesi
Elazığ Şehir Hastanesi Yönetim
Elazığ Şehir Hastanesi Pre-Op + Post-Op Odaları
Elazığ Şehir Hastanesi Anjio
Elazığ Şehir Hastanesi Organ Nakli Birimi
Elazığ Şehir Hastanesi Ameliyathaneler
Elazığ Şehir Hastanesi 3. Basamak Yoğun Bakım
Elazığ Şehir Hastanesi 2. Basamak Yoğun Bakım
Elazığ Şehir Hastanesi Sancı, Doğum ve Lohusa Odaları
Elazığ Şehir Hastanesi Aile Hasta Odası
Elazığ Şehir Hastanesi Post Partum Servisi
Elazığ Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi
Elazığ Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Poliklinikleri
Elazığ Şehir Hastanesi Üroloji
Elazığ Şehir Hastanesi Gastroenteroloji
Elazığ Şehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Elazığ Şehir Hastanesi Romatoloji
Elazığ Şehir Hastanesi Hematoloji
Elazığ Şehir Hastanesi Nefroloji
Elazığ Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Polikliniği
Elazığ Şehir Hastanesi Dahiliye Poliklinikleri
Elazığ Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Polikliniği
Elazığ Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahi Poliklinikleri
Elazığ Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Poliklinikleri
Elazığ Şehir Hastanesi C KULE (Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi)
Elazığ Şehir Hastanesi Güncelleme Tarihi: 27 June 2018
Elazığ Şehir Hastanesi Güncelleme Tarihi: 27/06/2018
Elazığ Şehir Hastanesi Transfüzyon Merkezi
Elazığ Şehir Hastanesi Acil Servis
Elazığ Şehir Hastanesi Suit Odalar
Elazığ Şehir Hastanesi Psikiyatri Polikliniği
Elazığ Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği
Elazığ Şehir Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği
Elazığ Şehir Hastanesi Akılcı İlaç Polikliniği
Elazığ Şehir Hastanesi Diyet Polikliniği
Elazığ Şehir Hastanesi Geriatri Polikliniği
Elazığ Şehir Hastanesi Nefroloji Polikliniği
Elazığ Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Polikliniği
Elazığ Şehir Hastanesi Hematoloji Polikliniği
Elazığ Şehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Polikliniği
Elazığ Şehir Hastanesi Dahiliye Poliklinikleri
Elazığ Şehir Hastanesi Sağlık Kurulu
Elazığ Şehir Hastanesi 3. Basamak Travma Yoğun Bakım
Elazığ Şehir Hastanesi 3. Basamak Yoğun Bakım
Elazığ Şehir Hastanesi 2. Basamak Yoğun Bakım
Elazığ Şehir Hastanesi Ameliyathaneler
Elazığ Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi
Elazığ Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi
Elazığ Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi
Elazığ Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi
Elazığ Şehir Hastanesi Dermatoloji Servisi
Elazığ Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi
Elazığ Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi
Elazığ Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Servisi
Elazığ Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi
Elazığ Şehir Hastanesi Kardiyoloji Servisi
Elazığ Şehir Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Servisi
Elazığ Şehir Hastanesi Uyku Laboratuvarı
Elazığ Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi
Elazığ Şehir Hastanesi 3. Basamak Yoğun Bakım
Elazığ Şehir Hastanesi Lojistik
Elazığ Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi
Elazığ Şehir Hastanesi Hemodiyaliz
Elazığ Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesi
Elazığ Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Poliklinikleri
Elazığ Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Poliklinikleri
Elazığ Şehir Hastanesi Nöroloji Poliklinikleri
Elazığ Şehir Hastanesi Alternatif Tıp Poliklinikleri
Elazığ Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Poliklinikleri
Elazığ Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Servisi
Elazığ Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Servisi
Elazığ Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Poliklinikleri
Elazığ Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Poliklinikleri
Elazığ Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Polikliniği
Elazığ Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Poliklinikleri
Elazığ Şehir Hastanesi 2. Basamak Yoğun Bakım
Elazığ Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Servisi
Elazığ Şehir Hastanesi Nöroloji
Elazığ Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi
Elazığ Şehir Hastanesi Palyatif

Elazığ Şehir Hastanesi diğer bilgiler için aşağıdaki linkleri tıklayınız

112
Sosyal Medyada Paylaşın: