Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Branş Tıbbi Birimleri

Tıp Fakülteleri satlas Mayıs 8, 2019

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Bölümleri

ACİL TIP
ADLİ TIP
AİLE HEKİMLİĞİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ÇOCUK ALLERJİ
ÇOCUK BESLENME VE METABOLİZMA
ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ
ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ
ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI
ÇOCUK HEMATOLOJİ – ONKOLOJİ
ÇOCUK İMMÜNOLOJİ
ÇOCUK KARDİYOLOJİ
ÇOCUK NEFROLOJİ
ÇOCUK NEONATOLOJİ
ÇOCUK NÖROLOJİ
ÇOCUK PEDİATRİK RADYOLOJİ
ÇOCUK ROMATOLOJİ
ÇOCUK SOSYAL PEDİATRİ
ÇOCUK YOĞUN BAKIM
ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ÇOCUK CERRAHİSİ
DAHİLİYE ROMATOLOJİ
DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
GASTROENTEROLOJİ ÜNİTESİ
GERİATRİ (YAŞLILIK HEKİMLİĞİ) BİLİM
GENEL CERRAHİ
GENEL DAHİLİYE POLİKLİNİĞİ
GÖĞÜS HASTALIKLARI VE
GÖĞÜS CERRAHİSİ
GÖZ HASTALIKLARI
HALK SAĞLIĞI
HEMATOLOJİ B
İÇ HASTALIKLARI
İMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ HASTALIKLARI
KARDİYOLOJİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
MEDİKAL ONKOLOJİ
NEFROLOJİ
NÜKLEER TIP
NÖROLOJİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
RADYOLOJİ
RADYASYON ONKOLOJİSİ
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
SPOR HEKİMLİĞİ
TIBBİ FARMAKOLOJİ
TIBBİ GENETİK
TIBBİ PATOLOJİ
ÜROLOJİ

#Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Branş Tıbbi Birimleri #Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Bölümleri