Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Branş Tıbbi Birimleri

Tıp Fakülteleri satlas Mayıs 14, 2019

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Bölümleri

ACİL TIP
ADLİ TIP
AİLE HEKİMLİĞİ
BEYİN CERRAHİSİ
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ÇOCUK CERRAHİSİ
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
FİZİKSEL TIP
GÖĞÜS HASTALIKLARI
GÖĞÜS CERRAHİSİ
GÖZ HASTALIKLARI
GENEL CERRAHİ
HALK SAĞLIĞI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KALP DAMAR CERRAHİSİ
KULAK BURUN BOĞAZİÇ HASTALIKLARI
İMMÜNOLOJİ
KARDİYOLOJİ
NÖROLOJİ
NÜKLEER TIP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
RADYOLOJİ
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
TIBBİ FARMAKOLOJİ
TIBBİ GENETİK

#Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Branş Tıbbi Birimleri #Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Bölümleri