İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Branş Tıbbi Birimleri

Tıp Fakülteleri satlas Mayıs 17, 2019

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Bölümleri

Adli Tıp

Aile Hekimliği

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Deri̇ Ve Zührevi̇ Hastalıkları

Fi̇zi̇ksel Tıp ve Rehabilitasyon

Halk Sağlığı

İç Hastalıkları

Enfeksi̇yon Hastalıkları ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇

Kardiyoloji

Nöroloji

Radyasyon Onkolojisi

Radyoloji

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Spor Hekimliği

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp

Tıbbi̇ Ekoloji ve Hi̇droklimatoloji

Tıbbi Farmakoloji

Tıbbi Genetik

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Çocuk Cerrahi̇si

Genel Cerrahi̇

Göğüs Cerrahi̇si̇

Göz Hastalıkları

Kadın Hastalıkları Ve Doğum

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Ortopedi̇ ve Travmatoloji

Plasti̇k, Rekonstrükti̇f ve Esteti̇k Cerrahisi

Tıbbi Patoloji

Üroloji̇

#İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Branş Tıbbi Birimleri #İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Bölümleri