KOAH

Sağlık satlas Şubat 15, 2019

Akciğer hastalığı olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), halk arasında “kronik bronşit”, “müzmin bronşit” gibi adlarla bilinir. KOAH, akciğerlerdeki hava yollarının daralmasına bağlı olarak soluk alıp verme sırasında hava akımının kısıtlanması ile nitelenen kronik bir hastalıktır. Bu hastalık nefes darlığı ile karakterizedir.

KOAH hastalığının en önemli özelliği, akciğerlere giren ve çıkan havayı, soluk darlığına neden olacak kadar kısıtlamasıdır. Dünya genelinde ölüm nedenleri arasında 6.sırada yer alan KOAH hastalığı her yıl dünya da  2.500.000 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmaktadır.

KOAH HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

KOAH belirtileri her kişi için farklı olabilir, ancak yaygın olarak görülen belirtiler şunlardır:

– Efor (yorulma) sonrası artan nefes darlığı

– Sık öksürük (mukuslu ve mukussuz)

– Hırıltı

– Göğüste sıkılık

-Öksürük

-Balgam çıkarma

-Kan tükürme

-Soluk darlığı

-Kalp yetmezliğine bağlı, ayaklarda şişme

KOAH HASTALIĞININ NEDENLERİ

KOAH’ın başlıca nedeni (%90 hastada) sigaradır. Yalnızca sigara değil, pipo ve puro kullanımı da KOAH’a yol açmaktadır. Sigara içenlerin beşte birinde KOAH gelişmektedir. Sigara dışında bazı mesleki faktörler (madencilik, fırın/tahıl işçiliği, çiftçilik…) ve ısınma amaçlı tezek yakılması da KOAH’a zemin hazırlar.

Ne yazık ki, toplumumuz da KOAH, tanısı ihmal edilen bir hastalık. KOAH hastalığı yeteri kadar bilinmiyor ve önemsenmiyor. Halbuki erken tanı ve müdahale, hastalığın gidişini durdurabilir ya da yavaşlatabilir. Tanıda öncelikle hastanın şikayetleri değerlendirilmekte ve solunum fonksiyon testleri ile akciğer grafisi gibi tetkiklerden yararlanılmakta. Bundan sonraki aşamada kişinin bağımlılık tipine göre, nikotin yerine koyma tedavisi ya da ilaç tedavisi önerilmektedir.

#koah #KOAH HASTALIĞININ BELİRTİLERİ #KOAH HASTALIĞININ NEDENLERİ