Mersin Şehir Hastanesi

Kamu-Özel İşbirliği modeli ile tamamlanmış ilk proje olma özelliğini taşıyan Mersin Şehir Hastanesi, 374.813 m2’lik bir alana sahip.

1.300 yatak kapasiteli Mersin Şehir Hastanesi, 25 ay gibi kısa bir sürede tamamladı. Mersin Şehir Hastanesi bünyesinde;280 poliklinik, 210 yoğun bakım, 53 ameliyathane, 7 anjiyografi, 36 endoskopi ünitesi, 152 prepost, 30 diyaliz, 50 kemoterapi salonu, 8 triyaj, 72 yataklı acil arenası, 6 acil İzolasyon odası, 12 travma, 9 genel tedavi üniteleri bulunmaktadır.

Mersin Şehir Hastanesi; genel hastane binası, kalp ve damar, kadın doğum ve çocuk, genel onkoloji ve psikiyatri hastanelerinden oluşmaktadır.

Hastane 40 branşta 357 uzmanla hastalara hizmet veriyor.