Mesane Kanseri Tedavisinde Kullanılan Cerrahi Yöntemler

Sağlık satlas Şubat 17, 2020

Genel olarak ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan erkeklerde kadınlara göre 4 kat daha fazla karşılaşılan mesane kanseri en yaygın kanser türlerinden biridir.

Karnın alt bölümünde idrarın depolandığı, içi boş, kaslardan oluşan bir organa mesane denir. Mesane kanseri genellikle mesanenin iç yüzünü döşeyen mukozanın ürotelyal hücrelerinden başlar. Mesane tümörleri kötü huylu veya iyi huylu olabilmektedir. Ancak kanser olmayan iyi huylu mesane tümörleri de görülebilir.

Mesane Kanseri Belirtileri

Mesane kanserinin belirtileri şunlardır;

– İdrardan kan gelmesi

– İşeme esnasında ağrı

– Sık idrara çıkma  yada idrar yapamama,

– Yan ağrısı

-İştahsızlık, kilo kaybı,

-Halsizlik,

-Anemi (kansızlık).

Mesane Kanserinin Nedenleri

Mesane kanserinin en önemli nedenlerinden biride sigaradır.Diğer nedenleri şunlardır;

-Genetik yatkınlık

-Yapay tatlandırıcılar

-Kahve, çay

-İlerlemiş yaş

– Erkek olmak

– Daha önce kanser tedavisi görmüş olmak

– Sigara ve tütün kullanımı

– Kimyasallara maruz kalmayı gerektiren bir işte çalışmak

– Geçmişte alınan radyasyon miktarı

– Mesanenin iç kısmındaki tahriş ve mesanede sürekli olarak görülen enfeksiyonlar

Mesane Kanseri Tanısı ve Tedavisi

Mesane kanseri tanısında idrar testi, görüntüleme testleri, sistoskopi ve biyopsi kullanılabilir

Mesane kanseri tedavisinde cerrahi yöntemler,kemoterapi, radyoterapi, immunoterapi yöntemleri kullanılmaktadır.

Mesane Kanseri Tedavisinde Kullanılan Cerrahi Yöntemler

Robotik Cerrahi (Robot Yardımlı Minimal İnvaziv Cerrahi): Robotik mesane kanseri ameliyatlarında hastanın karnının alt kısmında 1 cm’lik kesiler açılır. Cerrah bu kesilerden gönderilen robotik enstrümanları ameliyat odasındaki konsolundan eş zamanlı olarak yöneterek ameliyatı gerçekleştirir. Aynı zamanda kesilerin birinden cerrahın konsoluna 3 boyutlu gerçek görüntüyü eş zamanlı olarak ileten bir kamera gönderilir. Mesane kanseri ameliyatında mesane ve gerekli çevre dokular çıkarıldıktan sonra idrara yeni bir çıkış yolu yaratılarak ameliyat sonlandırılır. Robotik cerrahi ile yapılan çevre dokulara zarar verilmemesi sağlanmaktır. Bu avantaj özellikle erkeklerde cinsel fonksiyonu sağlayan damar ve sinir yapılarının korunmasında büyük önem taşır.Hasta ameliyat sonrası hastanın günlük yaşantısına daha hızlı döner.

Açık Cerrahi: Açık mesane kanseri ameliyatları hastanın karnında açılan büyük bir kesi yoluyla açık cerrahi mesane ve lenf düğümleri etrafındaki bağlantıları kesildikten sonra vücuttan çıkarılır. İdrarın çıkışı için yeni bir yol sağlandıktan sonra karındaki kesi kapatılarak ameliyat sonlandırılır.

Laparoskopik Cerrahi(Minimal İnvaziv Cerrahi): Laparoskopik mesane kanseri ameliyatlarında  hastanın karın bölgesindeki birkaç küçük kesilerden gönderilen bir kamera cerrahi alanın 2 boyutlu görüntüsünü ameliyat odasındaki monitöre iletir. Kesilerden gönderilen laparoskopik enstrümanlar ve kameranın sağladığı 2 boyutlu görüntü ile birlikte cerrah ameliyatı gerçekleştirir. Ameliyat sırasında mesane ve çevre dokular çıkarılır.

#Mesane Kanseri #Mesane Kanseri Tedavisinde Kullanılan Cerrahi Yöntemler #Mesane Kanserinin Nedenleri