Multisistem İnflamatuar Sendromu

Sağlık satlas Mart 13, 2021

İlk olarak Nisan ayında Birleşik Krallık’ta ülkemizde ise Temmuz ayında görülen MIS-C (Multisistem İnflamatuar Sendromu) hastalığı çocuklarda görülmektedir. Koronavirüs enfeksiyonu geçiren çocuklarda görülen MIS-C hastalığı maalesef ölümcül olabilmektedir.

Koronavirüs enfeksiyonu geçirdikten sonra bazı çocuklarda ‘Kawasaki’ hastalığına benzer bulguların görülmesi ve birden fazla organda bozulmanın eşlik etmesi adı duyulan MIS-C hastalığı hafif ya da asemptomatik olarak seyrediyor. Genel olarak tüm dünyada vaka sayılarının da belirgin bir artış gözlemlenmekte.

Bu günlerde COVID-19’dan kaynaklı çocuk vaka sayılarının en fazla olduğu dönemi yaşıyoruz. Konuyla ilgili raporlarda çocuklarda çoklu sistemli inflamatuar sendrom (MIS-C) tanısında bir artış olduğu vurgulanmaya başlandı. MIS-C  COVID-19 virüsünü taşıyan her çocuk hastada oluşmayan nadir bir durumdur.

Kawasaki Sendromu ile karıştırılan hastalık Kawasaki’den farklı olarak, kalp damarlarında şişme gibi etkenlerle tabloyu ağırlaştırmaktadır.

MIS-C (Multisistem İnflamatuar Sendromu) Hastalığı Belirtisi

Koronavirüs enfeksiyonu geçirdikten 4-6 hafta sonra ortaya çıkan MIS-C (Multisistem İnflamatuar Sendromu) Hastalığının başlıca 3 belirtisi bulunmaktadır; deride soyulma, parmakta şaşma, gözde kızarıklıktır. Diğer belirtileri, yüksek ateş, şiddetli karın ağrısı, boğaz ağrısı, kusma, ishal, baş ağrısı, belirgin şekilde yorgunluk, halsizlik, bilinçte bozulmadır.

Multisistem İnflamatuar Sendromu Hastalığının Nedenleri

Nedeni tam bilinmeyen hastalığın altında yatan nedenin otoimmün etiyoloji olabileceği düşünülüyor. Hastalığın oluşumunda virüsün geçirildikten sonra vücutta kalan kalıntılarının otoimmüniteyi tetikleyip organ bozukluklarına neden olduğu görüşü yaygın bir görüş olmasına rağmen tam olarak nedeni bilinmemektedir.

MIS-C (Multisistem İnflamatuar Sendromu) Hastalığının Tanı Ve Tedavisi

COVID-19 testleri yapılarak ve sistemler gözden geçirilerek ilave laboratuvar testleriyle vakalar ayırt edilmeye çalışılır. Ayrıca çocuklarda aşırı ve açıklanamayan baş ağrısı olduğunda MR veya BT gibi görüntülemelerde istenebilir.

Tedavisinde vücutta oluşan inflamatuar yanıtı baskılayacak ilaçlar kullanılıyor

#Multisistem İnflamatuar Sendromu