Özel Sağlık Sigortası Fiyatları

Genel satlas Nisan 17, 2019

Özel Sağlık Sigortası, kişinin isteklerine göre sigortalanan kişiye özel olarak planlanan hastalıklar ve kazalar sonucu oluşacak sağlık giderlerinin karşılanması için hazırlanmıştır.

Genel ve özel şartlar belirlenerek hazırlanan özel sağlık sigortası kişiyi poliçede belirtilen risklere karşı sigortalıyı korur.

Özel Sağlık Sigortası yapılmadan önce dikkatlice incelenmeli ve kişiye en uygun poliçenin seçilmesi gereklidir. Çünkü herkesin beklentileri ve istekleri farklılık gösterebilir. Genel şartlar bölümü tüm sigorta şirketleri içinde fazla farklılık göstermemesine rağmen özel şartlar bölümünde sunulan sigorta hizmetleri her sigorta şirketinde farklılık gösterir. Bu nedenle iyi bir araştırma yapılması gerekmektedir.

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel Sağlık Sigortaları, sigortalılarına diledikleri doktor veya sağlık kurumunda tedavi olma özgürlüğü tanır. Sigorta şirketi, sigorta poliçesinin kapsamına göre sigortalının geçirdiği herhangi bir hastalık ya da bir kaza sonucunda ortaya çıkan ayakta tedavi veya yatarak tedavilerine ait masrafları karşılamayı taahhüt eder.

Özel Sağlık Sigortaları sağlık sigortası yaptıran kişinin özel şartlarda belirtmesi ve ona göre sigorta yaptırması durumunda ise yurtiçi ve yurtdışı dünyanın neresinde olursa olsun sağlık giderlerini karşılar. Böylelikle özel sağlık sigortaları yüksek meblağlı giderleri karşılayarak sigortalının en zor anında yardımcısı olur.

Özel Sağlık Sigortası neleri kapsar?

Sağlık Sigortası özel ve genel şartlarındaki, sağlık sigortası kapsamında, sigortalı olduğu süre içinde karşılaşacağı hastalık ya da kaza (trafik kazası vs.) durumlarında, tedavi olmak için ödemek zorunda olduğu masrafları ve varsa gündelik tazminatları, -sigorta poliçesinin genel ve özel çerçevesinde- yazılı teminat tutarlarına bağlı kalarak sigorta şirketi karşılayacaktır.

Özel Sağlık Sigortası fiyatları

Özel Sağlık Sigortaları primleri hesaplanırken çeşitli olasılıklar ve istatistik tabloları göz önünde bulundurulur. Bu durumda sigortalı adayın yaş, cinsiyet ve talep ettiği poliçenin kapsamı önem bir yer tutar.

#özel sağlık sigortası fiyatları #özel sağlık sigortası fiyatları ne kadar #özel sağlık sigortası fiyatları ortalama ne kadar #Özel Sağlık Sigortası Nedir?