Prostat Kanseri Cerrahi Yöntemleri

Sağlık satlas Şubat 17, 2020

Prostatta ki bazı hücrelerin anormal hale gelmesi sonucuyla oluşan prostat kanseri cilt kanserinin ardından erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biridir.

Prostat kanseri, erkeklerde mesanenin hemen altında, rektumun önünde yer alan ceviz büyüklüğünde ki salgı bezinde kanser hücrelerinin oluşmasına denir. Genel olarak yavaş ilerleyen prostat kanserinin erken evrede teşhis edilebilmesi durumunda tedavinin başarılı olma şansı yüksektir.

Prostat Kanserinin Belirtileri

Erken evrelerde prostat kanseri belirti vermeyebilir. İleri ki evrelerde görülen belirtileri ise şunlardır;

-İşeme problemleri yada idrarın akışında yavaşlık

-Menide kan görülmesi

-Pelvik bölgede rahatsızlık

-Kemik ağrısı

-İktidarsızlık

Prostat Kanserinin Nedenleri

Kesin sebebi belli olamamakla beraber yaş, ailenin prostat kanseri geçmişi ve obezite prostat kanserine yakalanma riskini arttıran faktörler olduğu düşünülmektedir.

Prostat Kanserinin Tanısı Ve Tedavisi

Prostat kanserinin tanısında genel olarak, prostatın fiziksel rektal muayenesi, kan testleri (PSA testi) ve biyopsi yöntemleri kullanılır. Prostat kanseri teşhis edildikten sonra kemik taraması, ultrason, CT, MR, PET gibi görüntüleme testleri kullanılarak vücudun kanserli bölgeleri belirlenebilir.

4 evreden oluşan prostat kanseri teşhis edildikten sonra kanserin evreleri belirlenirken T-N-M sınıflandırması kullanılır. Prostat kanserinin tedavisinde sıklıkla cerrahi yöntemlere başvurulmaktadır.

Prostat Kanseri Tedavisinde Kullanılan Cerrahi Yöntemler

Prostat kanseri tedavisinde radikal prostatektomi robotik cerrahi (robot yardımlı minimal invaziv cerrahi), açık cerrahi ya da laparoskopik cerrahi (minimal invaziv cerrahi) yöntemleri kullanılmaktadır.

-Robotik Cerrahi (Robot Yardımlı Minimal İnvaziv Cerrahi): Küçük kesilerden hastanın ameliyat bölgesine gönderilen kamera enstrümanlar ve operasyon bölgesinin 3D HD gerçek görüntüsünü cerrah konsoluna iletir. Cerrah, ameliyat odasında bulunan konsoldan 540 derece dönebilme özelliği olan bu enstrümanları kontrol ederek çok dar alanlarda insan elinin yapamayacağı manevralarla operasyonu gerçekleştirir. Hastanın günlük yaşantısına daha hızlı dönmesini sağlayan bu ameliyat yöntemi sinirlerin korunmasına yardımcı olur, ameliyat sonrası idrar kaçırma ve cinsel yetersizlik risklerini minimuma indirir.

-Açık Cerrahi: Ameliyat sonrası iyileşme süresinin robotik cerrahiye göre daha uzun olan yöntemde cerrah, karnın alt kısmından kasık kemiğine kadar kesi açarak prostat ve etrafındaki dokuları çıkarır. Açılan kesi kapatılarak operasyon sonlandırılır

-Laparoskopik Cerrahi (Minimal İnvaziv Cerrahi): Ameliyat boyunca hastanın başında duran cerrah karın bölgesinde açılan küçük kesilerden laparoskopik enstrümanları kontrol eder. Kesilerden birinden kamera gönderilerek alanın 2D görüntüsü sağlanarak prostat ve çevre dokular ayrılarak bölgeden çıkarılır.

#Prostat Kanseri #Prostat Kanseri Cerrahi Yöntemleri #Prostat Kanserinin Belirtileri #Prostat Kanserinin Nedenleri #Prostat Kanserinin Tanısı Ve Tedavisi