Timoma, Timus Bezi Kanserinde Robotik Cerrahi

Sağlık satlas Mayıs 21, 2020

Timoma, timus bezi kanseri,nadir görülen bir kanser türüdür. İki akciğer arasında kalan bölgede bulunan timoma timus bezinde oluşan kanser türüdür.

Timoma, timus bezi ergenlik dönemine kadar bağışıklık sisteminin gelişiminde önemli bir rol oynar. Daha sonraki dönemlerde ise timüs bezleri işlevlerini yitirerek küçülürler. Timus bezi kanseri olan kişilerin yarısına yakınında semptom gözlenmez ve başka bir rahatsızlık nedeniyle uygulanan görüntüleme testleri sırasında teşhis edilir.

Timoma, Timus Bezi Kanseri Belirtileri

Timoma, timus bezi kanserinin başlıca belirtileri şunlardır;

-Uzun süre geçmeyen öksürük

-Nefes darlığı, göğüste ağrı veya basınç

-Göz kapaklarında sarkma

-Çift görme

-Kollarda ya da yüzde şişlik,

-Yutma güçlüğü

-Anemi

-Sık yaşanan enfeksiyonlar

-Halsizlik, istemsiz kilo kaybı

-Baş dönmesi

-Ateş

Timoma, Timus Bezi Kanseri Teşhis Ve Tedavisi

Fiziksel muayeneye ek olarak, göğüs röntgeni, PET taraması, tomografi ve MR gibi görüntüleme testleri, timüs hücrelerinin biyopsi ile alınıp mikroskobik olarak incelenmesi gibi testler yapılabilir.Timoma, timus bezi kanseri tedavisinde radyasyon, kemoterapi, hormon tedavisi gibi tedavi yöntemleri kullanılır. Gerek görülmesi durumunda hasta ameliyat edilir.

Timoma, Timus Bezi Kanseri Tedavisinde Cerrahi Yöntemler

Robotik Cerrahi(Robot Yardımlı Minimal İnvaziv Cerrahi):Robotik cerrahi hastada birkaç küçük kesi açılarak gerçekleştirilir. Robotik cerrahi yönteminde hastaya 3-4 metre mesafedeki cerrah konsolundan ameliyatı yönetirken hastanın hemen yanında steril olarak bulunan cerrah da konsoldaki cerraha yardımcı olur. Ameliyat açılan birkaç küçük kesiden oluştuğu için hastanı iyileşme ve günlük hayatına dönme süresi daha kısa olur.

Açık Cerrahi: Laparotomi olarak da bilinen açık cerrahi yönteminde hastanın göğüs kafesi kesilir ve timüs bezi ile birlikte çevresindeki bir miktar sağlıklı doku çıkarılarak ameliyat tamamlanır.

Laparoskopik Cerrahi(Minimal İnvaziv Cerrahi):Laparoskopik cerrahi yöntemi robotik cerrahide olduğu gibi açılan 1 cm’lik birkaç küçük delikten gerçekleştirilir.

#Timoma Timus Bezi Kanseri Belirtileri #Timoma Timus Bezi Kanseri Tedavisinde Cerrahi Yöntemler #Timoma Timus Bezi Kanseri Teşhis Ve Tedavisi