UPJ (Üreteropelvik Bileşke) Darlığında Kullanılan Cerrahi Yöntemler

Sağlık satlas Şubat 17, 2020

Böbreğin idrarı mesaneye taşıyan tüpün bağlandığı noktada oluşan tıkanıklığa Üreteropelvik bileşke (UPJ) tıkanıklığı denilmektedir. Bu tıkanıklık zaman içinde böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir

Yetişkinlerde ve çocuklarda sıklıkla görülen bir rahatsızlık olan Üreteropelvik bileşke (UPJ) tıkanıklığı doğuştan olabilir veya zamanla da gelişebilir. Tıkanıklık yaşla birlikte vücut şeklinde bazı değişimlere neden olabilir.

UPJ (Üreteropelvik Bileşke) Darlığının Belirtileri

UPJ (Üreteropelvik Bileşke) darlığının belirtileri şunlardır;

-Sırt ağrısı

-Kanlı idrar

-Karında kitle

-Böbrek ve böbrek yolu enfeksiyonu

-Böbreklerde gelişme eksikliği

-Ateş ,kusma

UPJ (Üreteropelvik Bileşke) Darlığının Tanı Ve Tedavisi

Hamilelik sırasında ki ultrasonografi testleri ile bebekteki böbrek problemlerinin tanısı konulabilir. Doğum sonrası UPJ darlığının tanısında kullanılan testler ise,BUN testi, Kreatin Klirensi, bilgisayarlı tomografi,İntravenöz Pyelografi, Bilgisayarlı Tomografi Ürografisi (BTÜ), Nükleer Böbrek taraması, Voiding Sistoüretrografisi(VSUG),ultrason’dur. UPJ darlığının tedavisinde genel olarak cerrahi yöntemler uygulanır.

UPJ (Üreteropelvik Bileşke) Darlığında Kullanılan Cerrahi Yöntemler

Robotik Cerrahi (Robot Yardımlı Minimal İnvaziv Cerrahi): Hastanın karın duvarında açılan çok küçük kesilerle anatomiye robotik kollar üzerinden cerrahi müdahale gerçekleştirirlir. Kesilerden biri operasyon alanının 3D HD, gerçek ve eş zamanlı görüntüsünü cerrah konsoluna gönderen kamera için kullanılır. Cerrah, konsolunu kullanarak robotik enstrümanları yönetir.Cerraha sağlanan 3D HD görüntü kalitesi de robotik cerrahiyi laparoskopik cerrahiden ayıran özelliklerden biridir. Ameliyat sırasında açılan kesilerin küçük olması hastanun iyileşme süresini kısaltır.

Açık Cerrahi:Genel anestezi uygulanarak gerçekleştirilen ameliyatta cerrah karnın kenarında bir kesi yapar ve açık cerrahi aletleri kullanarak ameliyatı gerçekleştirir.. Açılan kesilerin büyüklüğü ameliyat sonrası hastanın iyileşme süresinde rol oynar.

Laparoskopik Cerrahi(Minimal İnvaziv Cerrahi): Genel anestezi altında gerçekleştirilen ameliyatta karın duvarında açılan birkaç küçük kesilerden biri operasyon alanının 2D görüntüsünü sağlayan kamera için kullanılır. Cerrah laparoskopik aletleri kullanarak operasyonu gerçekleştirir.

#UPJ (Üreteropelvik Bileşke) Darlığında Kullanılan Cerrahi Yöntemler #UPJ (Üreteropelvik Bileşke) Darlığının Belirtileri #UPJ (Üreteropelvik Bileşke) Darlığının Tanı Ve Tedavisi