Uzman Hemşirelik

Uzman Hemşire Kimdir?

Uzman hemşirelik, 2010 yılında yayınlanan hemşirelik yönetmeliği ile hemşirelik mesleğine kazandırılmış bir alandır.

Yönetmeliğin ilgili bölümü şu şekildedir;

8 Mart 2010 Hemşirelik Yönetmeliği 
Sayı : 27515
Resmî Gazete
Sağlık Bakanlığından:
YÖNETMELİK
HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Hemşire

Uzman hemşire;

MADDE 7 – (1) Lisans mezunu hemşirelerden; yurt içinde hemşirelik ana bilim dallarında ve bunların altında açılan lisansüstü eğitim programlarından mezun olan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler ile yurt dışında bu programlardan mezun olup, diplomalarının denklikleri onaylanan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler alanlarında uzman hemşire olarak çalışırlar.

(2) Uzman hemşireler, temel hemşirelik rollerinin yanı sıra uzmanlığını yaptığı alana yönelik klinik bilgi, beceri, sağlık araştırmaları, danışmanlık hizmetleri, sağlık eğitim hizmetlerinin programlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde sorumluluk alır, uygular ve değerlendirir.
Yönetmelikte de açıkça belirtildiği üzere uzman hemşire lisansüstü eğitim programlarından mezun olup diplomaları bakanlıkça tescillenen hemşirelerdir.

Biz size sürekli hastanede birimi olan bir bölümde yüksek lisans yapın derken burada belirtilen alanlarında uzman hemşire olarak çalışırlar ibaresidir. Alanınız demek yaptığınız yüksek lisans ile ilgili hastanedeki bölüm demek.

Uzman Hemşirenin Görev ve Yetkileri?

Yönetmeliğin 7. maddesi 2. fıkrasında belirtildiği gibi; uzmanlığını yaptığı alana yönelik klinik bilgi, beceri, sağlık araştırmaları, danışmanlık hizmetleri, sağlık eğitim hizmetlerinin programlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde sorumluluk alır, uygular ve değerlendirir.

Bu görevlerin yanı sıra 2011 yılında güncellenen yönetmelik ile yeni görev ve yetkilere de kavuşmuştur uzman hemşireler.

Eklenen ilgili bölüm şu şekildedir;

 

19 Nisan 2011 Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
19 Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

YÖNETMELİK
Sayı : 27910

Sağlık Bakanlığından:

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hemşirelik yönetmeliğinin 7. maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

(3) Uzmanlık alanı ile ilgili kapsamlı sağlık değerlendirmeleri yapar. Hemşirelik bakımını planlar, uygular ve yönetir. Bakımda istenen hedeflere ulaşılamaması durumunda, yeni stratejiler geliştirir.

(4) Hastalara uygulanan tıbbi tanı ve tedavi işlemlerine ilişkin karşılaşılan kritik durumlarda, uygun kararın verilmesinde hemşirelere danışmanlık yapar, meslekî gelişimleri açısından hemşirelere yardımcı olur.

(5) Hasta ve ailesinin eğitimini planlar. Hastaları, bakım ve tedavi yöntemleri ile olası yan etkileri hakkında bilgilendirir. Hastaların güncel ve güvenilir sağlık bilgisine ulaşmasını sağlar.

(6) Uzmanlık alanı ile ilgili ve etik konularda kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve bilirkişilik yapar. Çalıştığı kurumda araştırmalarla ilgili etik komitede görev alabilir.

Uzman Hemşire Maaşları

Uzman hemşire maaşları hakkında da sorular gelmekte, bu maaş çalıştığınız hastane politikaları ile ilgili olmakla beraber kesin olan farklar da var.

Hastane politikaları ile ilgili olanlar şunlar; eğer uzman hemşire olarak sizi birim sorumlusu veya eğitim hemşiresi yapmışlarsa ve hastane bu birimlere fazladan döner sermaye ödüyor ise buda maaşınıza artı olarak yansıyacaktır.

Öte yandan yüksek lisans sonrası alacağınız ekstra derece kademe ilerlemesi maaşınıza mevcut derece kademenizin durumuna göre artış sağlayacaktır. Bu artış küçük bir miktar dahi olsa çalışma hayatınız boyunca alacağınızı unutmamanız gerekir.

Ayrıca bakanlığın yazılı açıklamaları ile, özel hizmet tazminatlarınızı 5 puan artırımlı alacaksınız. Bütün bunlar maaşınıza uzman hemşire olmanın getirdiği katkılardır.

Uzman Hemşire Tescil İşlemleri

Yüksek lisans yaptıktan sonra size geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belgeyi çalıştığınız kurumun personel şubesine sicilinize işlenmesi için verebilirsiniz.

Asıl size gereken belge diplomanızın tescilli halidir. Bu il sağlık müdürlüklerince yapılmaktadır. Ancak çalıştığınız il deki il sağlık müdürlüğü bunu yapmaz. Okuduğunuz ildeki il sağlık müdürlüğüne gitmeniz gerekir.

Eğer müracaat ederseniz gene olmama ihtimali vardır. Tescil işlemlerinin en kolay yolu üniversiteniz üzerinden yapılandır. Bitirdiğiniz üniversitenin öğrenci işlerinden diplomanızı tescilli bir şekilde alabilirsiniz.

Bu bir kaç sene sürebilir sizi ararlar veya siz arar bilgi alırsınız diplomanız hazır ise alırsınız. Bu diploma ile geldiğinizde asıl uzman hemşirelik işlemleriniz başlar.Eğer çalıştığınız kurumun personel işleri bu konuları daha önce yapmamış ise, işi bilmiyorlar ise veya yokuşa sürüyorlar ise ne yapacaksınız.

Elinize bu yönetmelikleri alıp diplomanızla beraber giderek gerekirse bir dilekçe yazarak diplomanızın işleme konulmasını isteyebilirsiniz.

Yönetmeliğin şu şu maddesinde belirtilen şartları yerine getirdiğimi belirten diploma ektedir. Sicilimin uzman olarak değiştirilmesi adına gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim, gibi bir dilekçe işinizi görebilir.

Eğer hala şüpheleriniz var ise bakanlığın sağladığı bilgi sisteminden durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaşın: