Yemek Borusu Kanserinde Robotik Cerrahi

Sağlık satlas Şubat 20, 2020

Tıpta ki adı Özefagusolan olan yemek borusu kanseri, yutulan gıdayı sindirilmek üzere boğazdan mideye taşıyan uzun yemek borusunda kanser hücrelerinin oluşmasıdır. Kanser hücreleri yemek borusunun herhangi bir yerinde oluşabilir.

Ülkemizde doğu bölgesinde daha fazla rastlanılan yemek borusu kanseri erkeklerde kadınlardan daha sık karşılaşılır.

Yemek borusu kanseri skuamöz (yassı hücreli) kanser ve adeno kanser olmak üzere ikiye ayrılır. Yassı hücreli kanser, yemek borusunun iç tabakasından köken alır ve genellikle özefagus üst ve orta kısmında görülür. Adeno kanserler ise yemek borusunun alt ucunda bulunan salgı bezlerinden kaynaklanır.

Yemek Borusu Kanserinin Belirtileri

Yemek borusu kanseri belirtileri şunlardır:

-Yutma güçlüğü, hazımsızlık veya mide ekşimesi

-İstemsiz kilo verme

-Göğüs ağrısı, basınç veya yanma

-Öksürme veya ses kısıklığı

Yemek Borusu Kanseri Nedenleri

Yemek borusu kanserinin nedenleri şunlardır;

-Beslenme alışkanlığı,

-Yemek borusundaki kronik tahriş,

-Yaş (60 yaşın üzerindeki kişiler daha fazla risk altındadır.)

-Sigara, alkol kullanımı

-Obezite

-Uzun süre mide asidine maruz kalmak

-Daha önce kanser tanısı konulmuş kişilerde aynı bölgede kanserin tekrarlama riski yüksektir.

-Göğüs veya üst karın için radyasyon tedavisi görmüş olmak

Yemek Borusu Kanseri Tanı Ve Tedavi

Yemek borusu kanserinin teşhisi endoskopi ve bu işlem sırasında alınan parçanın patolojik incelemesi ile yapılır. Endoskopik olarak görülemeyen duvar içerisinde yer alan tümörlerde endoskopik ultrasonografi ile iğne biyopsisi yapılabilir. Yemek borusu kanserinde kemoterapi, radyasyon tedavisi ya da cerrahi yöntem kullanılır.

Yemek Borusu Kanseri Cerrahi Yöntemleri

Robotik Cerrahi(Robot Yardımlı minimal İnvaziv Cerrahi): Yemek borusu kanseri ameliyatları açılan birkaç küçük delikten gerçekleştirilir. Tüm operasyon boyunca cerrah hastayla aynı odada bulunan cerrah konsolu aracılığıyla robotik enstrümanları kontrol eder. Aynı zamanda ameliyat alanının görüntüsü ameliyathaneye iletilerek hasta başında bulunan cerraha da rehberlik eder. Açılan kesilerin çok küçük olması ameliyat sonrasında hastanın günlük yaşantısına hızlı bir şekilde kavuşmasını sağlar.

Açık Cerrahi: Yemek borusunun tümörlü bölümünün midenin üst kısmı ve yakın lenf düğümleriyle birlikte çıkarıldığı operasyona özefagektomi, yemek borusunun bir kısmı, yakın lenf düğümleriyle birlikte midenin de büyük bir kısmının çıkarıldığı operasyona ise özefagogastrektomi denir. Her iki operasyonda da kalan yemek borusu mideye bağlanır.

Laparoskopik Cerrahi (Minimal İnvaziv Cerrahi): Yemek borusu kanserinin tedavisinde kullanılan ameliyatlar birkaç küşük delikten 2 boyutlu görüntü rehberliğinde yürütülür. Tüm operasyon boyunca hastanın başında bulunan bir cerrah tarafından yürütülen ameliyatta özel laparoskopik enstrümanlar kullanılır.

#Yemek Borusu Kanseri Cerrahi Yöntemleri #Yemek Borusu Kanseri Nedenleri #Yemek Borusu Kanseri Tanı Ve Tedavi #Yemek Borusu Kanserinde Robotik Cerrahi #Yemek Borusu Kanserinin Belirtileri